Privacyverklaring

Plaatselijk Belang Stiens respecteert de privacy van de bezoekers. Plaatselijk Belang Stiens verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.plaatselijkbelangstiens.nl.nl wordt beheerd door Plaatselijk Belang Stiens. Plaatselijk Belang Stiens is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Bedrijfsgegevens:
Plaatselijk Belang Stiens
Eskdoarnstrjitte 21
9051 SC Stiens
KvK: 40005211

Welke gegevens worden er opgeslagen?

Wanneer iemand het contactformulier verstuurd, verwerkt
Plaatselijk Belang Stiens alleen de gegevens die door de bezoeker zelf worden ingevoerd. Dit zijn:

  • Voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het sturen van e-mail ter informatie of beantwoording van de aanvraag door de bezoeker
  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht worden bewaard in het archief om later in te kunnen zien. Deze gegevens worden niet gebruikt voor e-mailmarkering of andere doeleinden op dat gebied

Door de gegevens aan Plaatselijk Belang Stiens te verstrekken wordt toestemming verleend om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die Plaatselijk Belang Stiens aanbiedt. Gegevens worden dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp verwerkt.

Worden de gegevens gedeeld?

De ingevoerde gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Beveiliging

Plaatselijk Belang Stiens neemt beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Plaatselijk Belang Stiens houdt zich aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden, worden cookies gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door de browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer iemand de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies is te vinden op de website van ConsuWijzer

Google Analytics
Omdat Plaatselijk Belang Stiens graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Het is daarom niet mogelijk om bezoekers persoonlijk te herleiden. Lees hier meer informatie over het beleid van Google Analytics.

Bewaartermijn

Plaatselijk Belang Stiens bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Wanneer iemand zich uitschrijft voor een nieuwsbrief of e-mailing, dan worden per direct de gegevens verwijderd.

Rechten

Er is altijd het recht toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna Plaatselijk Belang Stiens de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van de gegeven toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking. 

Er is ook recht op inzage in verwerkte persoonsgegevens en het recht om persoonsgegevens te rectificeren. Dit kan doormiddel van een schriftelijk inzageverzoek. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan doormiddel van een schriftelijk verzoek gegevens worden verwijderd of gewijzigd. 

Plaatselijk Belang Stiens zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail gericht aan info@plaatselijkbelangstiens.nl. 

Wijzigen

Plaatselijk Belang Stiens behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic