Zienswijze PBS inzake NPRD Ministerie van Defensie

Zienswijze PBS inzake NPRD Ministerie van Defensie

Bericht geplaatst op: 20 maart 2024

 Ministerie van Defensie Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid  

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie Postbus 207012500 ES Den Haag

Onderwerp: Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Datum: 1 februari 2024

Geachte mevrouw/meneer,

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke defensieactiviteiten, waarvoor (meer) ruimte nodig is, worden opgenomen in het NPRD. 

De vliegbasis Leeuwarden is daarin ook opgenomen en daarin worden onder andere de volgende punten genoemd: 

  • Toename gebruik jachtvliegcapaciteit door eigen vliegtuigen of vliegtuigen van bondgenoten
  • Verlenging korte baan tot een volwaardige start/landingsbaan
  • Meer geluidsruimte voor het proefdraaien van straalmotoren na onderhoud.

Wij begrijpen dat er gezien de wereldwijde spanningen op het gebied van veiligheid er wellicht extra inspanningen op defensief gebied in geheel Nederland nodig zijn. 

Wij willen u dan ook in overweging geven dat ten aanzien van die extra inspanningen van de  Koninklijke Luchtmacht de realisatie van een extra vliegveld in Nederland, bijvoorbeeld de Peel te overwegen is. Immers een groot deel van de investeringen aldaar is al aanwezig, aangezien dit al een reserve vliegbasis is.

Dit is, ons inziens ook veel beter voor de spreiding van het geluid en het komt het meest tegemoet aan de NAVO wens om vliegvelden meer over Nederland te spreiden. 

Maar wij realiseren ons ook dat u zo mogelijk een besluit gaat nemen dat de vliegbasis Leeuwarden uitgebreid zal moeten gaan worden. Wij willen u daarbij de volgende kanttekeningen mee geven:

Al sinds 1982 zijn omwonenden, gemeenten en provincie Fryslân herhaaldelijk gerustgesteld door Defensie (ministers, staatssecretarissen, basiscommandanten) dat de wettelijke geluidscontouren rondom vliegbasis Leeuwarden niet vergroot zullen worden. Het was ook een voorwaarde van de Tweede Kamer tijdens de aanschaf van de F35. Toenmalig minister Hennis van Defensie heeft in het Notaoverleg van 6 november 2013 de Tweede Kamer een duidelijke belofte gedaan: 

“Er ontstaat nu een beetje het angstbeeld dat wij ons in de toekomst niet zouden gaan houden aan de geldende geluidsnormen en met dat angstbeeld wil ik nu heel graag korte metten maken. Wij zullen ons nu, maar zeer zeker ook in de toekomst houden aan de geldende geluidsnormen; ze worden dus niet opgerekt omdat dit de minister van Defensie beter uit zou komen. De geluidscontouren worden niet vergroot en van overschrijding zal geen sprake zijn. Dat is een hard uitgangspunt geweest bij het kabinetsbesluit”. 

De huidige geluidscontouren geven een zekerheid die omwonenden nodig hebben. We vinden dat u die duidelijkheid dan ook moet blijven geven. Zekerheid hierover zal helpen de balans te herstellen tussen regio en de vliegbasis. Sinds de komst van de F35 is er al een forse toename van de geluidsniveaus. 

We willen u dan ook met klem vragen om de geluidsruimte van vliegbasis Leeuwarden intact te laten. 

Indien er zo mogelijk toch een verzoek tot toename van de geluidsruimte plaats gaat vinden, dan willen we u indringend verzoeken om een mogelijke toename van de geluidsruimte gelijk op te laten lopen met geluidsisolatie van de panden rondom het vliegveld Leeuwarden. Het spreekt vanzelf dat wij dan vinden dat er en meer en een groter gebied geïsoleerd dient te worden. In dit kader refereren wij nogmaals aan de hierboven aangehaalde beloftes van toenmalig minister van Defensie Hennis. 

Kort samengevat willen we u het volgende in overweging geven: 

We pleiten voor een verspreiding van investeringen over meerdere vliegbases. Dit is beter voor de spreiding van het geluid en het komt het meest tegemoet aan de NAVO wens om vliegvelden meer over Nederland te spreiden. Indien er toch een besluit valt dat Leeuwarden uitgebreid dient te worden dan dient er volgens ons een extra grote inspanning plaats te vinden op het gebied van geluidsisolatie en een extra screening op het gebied van gezondheid van de effecten als gevolg van die uitbreiding. 

Hoogachtend, 

Vereniging Plaatselijk Belang Stiens 

W.T. Nieuwsma, voorzitter

H. Louwsma, secretaris Terug naar het overzicht
© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic