Zienswijze NPRD van PBS

Zienswijze NPRD van PBS

Bericht geplaatst op: 9 februari 2024

Plaatselijk Belang Stiens heeft, evenals andere rond de Vliegbasis liggende dorpen begin februari haar Zienswijze NPRD ingediend. (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie). Dit omdat meer ruimte voor defensie wellicht grote gevolgen zal hebben voor Stiens en de andere dorpen rond de Vliegbasis.

Wij hebben daarin onder meer aangegeven dat er al in 2013 door de toenmalige minister van Defensie harde garanties zijn gegeven dat de geluidscontouren voor de Leeuwarder basis ook in de toekomst niet overschreden zullen worden. We hebben daar in de brief met klem op gewezen. 

Tevens hebben wij aangegeven dat er gezien de wereldwijde spanningen inzake veiligheid wellicht extra inspanningen van Defensie nodig blijken te zijn. In dit licht hebben wij aangegeven dat er een betere spreiding van het geluid over het land nodig is, om de regio rond de Leeuwarder basis – die al sinds de komst van de F35 extra geluid ervaren, te ontzien.Terug naar het overzicht
© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic