U bent niet alleen!

U bent niet alleen!

Bericht geplaatst op: 26 maart 2020

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu er in deze crisistijd veel maatregelen zijn getroffen om de verdere uitbraak van het virus te voorkomen, kunnen sommige mensen in de problemen komen. Ze mogen of kunnen niet naar buiten voor een boodschap of bijvoorbeeld om medicijnen te halen of een kaartje op de bus te doen. De meeste mensen hebben wel een netwerk van familie of vrienden, maar dat geldt niet voor iedereen en dan met name voor de ouderen onder ons.

Plaatselijk Belang Stiens wil samen met de Protestantse Gemeente Stiens met name die mensen de helpende hand bieden. Lukt het niet om binnen eigen familie- of vriendenkring hulp te krijgen voor het doen van een boodschap of een ander klusje, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Klaas Tigchelaar (zie onder). Hij kan u vertellen of er hulp mogelijk is van vrijwilligers en/of eventueel jongeren. Misschien zoekt u iemand om even een (telefonisch) praatje mee te maken om de eenzaamheid te doorbreken, het is allemaal mogelijk. Bezoek aan huis is echter uitgesloten.

Weet u mensen die eenzaam zijn, de deur niet uit mogen of kunnen, of die om andere redenen enige hulp kunnen gebruiken, meld dat dan. Wellicht is er wat te regelen. Verder is het mogelijk u aan te melden als vrijwilliger, want in deze moeilijke tijd hebben we elkaar heel hard nodig. Plaatselijk Belang Stiens en de Protestantse Gemeente Stiens stellen nadrukkelijk dat deze hulp voor iedereen in Stiens is.

Geef het door en let een beetje op elkaar. Hulp is ook te vinden op www.nietalleen.nl

Contactgegevens van Klaas Tigchelaar: 058 2573402 of mail: k.tigchelaar@chello.nl.Terug naar het overzicht
© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic