Terugkoppeling 4e participatiesessie

Terugkoppeling 4e participatiesessie

Bericht geplaatst op: 23 september 2022

Op 13 september is de participatiegroep opnieuw bij elkaar gekomen. We hebben met elkaar nagedacht over het beeldkwaliteitsplan en de welstandsrichtlijnen voor Steenslan II. Wethouder Hein de Haan was ook aanwezig. Hij is erg blij met de manier waarop het plan tot stand is gekomen. In het programma zitten nu 80 woningen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er ongeveer 30% sociale huur in een woningbouwplan moet zitten. Daarom komen er ongeveer 10 woningen bij. Jos van Langen heeft dit verwerkt in de maquette. De deelnemers van de participatiegroep zijn positief over deze aanpassing.

We hebben in groepjes gepuzzeld met mogelijke welstandsrichtlijnen. Dit zijn onder andere de hoofdvorm van de woning, compositie van de woning, kapvorm, dakhelling, materialisering, kleurstellingen en erfafscheiding. Jos gaat de ingebrachte suggesties en opmerkingen verwerken in concept welstandsrichtlijnen. In november plannen we een vervolgbijeenkomst om het resultaat te bespreken.

In deze bijeenkomst gaan we het ook nog hebben over de arken, biodiversiteit en plekken voor speelvoorzieningen.Terug naar het overzicht
© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic