Open Monumentendag 2023

Open Monumentendag 2023

Bericht geplaatst op: 29 augustus 2022

Werkgroep Leeuwarden organiseert:

Open Monumentendag Leeuwarden 2022: Tussen Dokkumer Ee en Middelzee

Bezoekers van de Open Monumentendag Leeuwarden zijn zaterdag 10 september tussen 10 en 17 uur van harte welkom in de dorpen Jelsum, Koarnjum, Britsum en Stiens, met als thema ‘Tussen Dokkumer Ee en Middelzee, mei it ferline foarút”.

Samen met dorpsbewoners, eigenaren en plaatselijke instellingen zijn 18 objecten gratis en soms eenmalig opengesteld voor publiek. Daaronder zijn monumentale woonhuizen, boerderijen, molen De Hoop, kerken, torenuurwerken, states en stinsentuinen en -terreinen, een voormalig NFLS-station (Dokkumer Lokaaltsje) en remiseloods.

De uitgebreide brochure, met alle locaties en activiteiten kunt u inzien of downloaden op de website: www.openmonumentendag.nl/leeuwarden

De openingstijden zijn meestal van 10 tot 17 uur. Let op afwijkende sluitingstijden en verplichte aanmelding op zaterdag open monumentendag, zoals bij het Doktershûs in Stiens. Voor een bezoek aan dit monument moeten bezoekers zich vanaf 1 september vooraf aanmelden via www.stinze-stiens.nl/agenda. Het Doktershûs is ook zondag open met vanaf 13 uur tot 15 uur rondleidingen (vooraf aanmelden). Dekema State is eveneens zondag open, van 13-16 uur.

Ter introductie op de Open Monumentendag Leeuwarden is er op woensdag 7 september om 20.00 uur een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst in dorpshuis De Bining in Koarnjum.
Op deze avond wordt een video van de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel over de historische uurwerken in vier monumentale kerktorens aan het publiek gepresenteerd met speciale aandacht voor het uurwerk van de kerktoren in Stiens.
Daarna vertelt sociaal-geograaf en historicus Meindert Schroor over de historie van het gebied dat op Open Monumentendag Leeuwarden bezocht kan worden. Terug naar het overzicht
© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic