Mededeling omtrent het nieuwe dorpshuis.

Mededeling omtrent het nieuwe dorpshuis.

Bericht geplaatst op: 28 januari 2022

Bericht vanuit de gemeente Leeuwarden, dd. 25 januari 2022

Een nieuw dorpshuis

Het nieuwe dorpshuis in het hart van Stiens is bijna klaar. Eind maart levert de aannemer het pand

bouwkundig en installatietechnisch op en zijn ook de wanden en vloeren afgewerkt. Voor de losse en

vaste inrichting (keuken, balies, tafels, stoelen, etc.) gaat de gemeente in overleg met de huurders en

gebruikers van het nieuwe dorpshuis. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de tekeningen van

de inrichting en de leveranciers. We organiseren, zodra het kan, een moment voor dorpsbewoners

om een kijkje te nemen.

Open

Het huidige bestuur van de Skalm heeft aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen en hun

werkzaamheden goed over te dragen. Ondertussen blijft de Skalm gewoon open op de huidige

locatie (058-3030920). Ook de Doarpskeamer blijft open en het sociaal wijkteam is er present. U kunt

dus nog steeds gebruik maken van de Skalm en activiteiten (binnen de coronaregels) gaan door.

Inloopmoment

Vrijdag 28 januari is er tussen 10.00 en 13.00 uur een inloopbijeenkomst in de Skalm. Voor vragen

over het nieuwe dorpshuis kunt u ook daar terecht.

Vragen

Voor vragen aan de gemeente over het nieuwe dorpshuis of andere vragen over hoe het nu verder

zal gaan kunt u terecht bij:

Jet Brinker, contactpersoon buurt- en dorpshuizen jet.brinker@leeuwarden.nl 06-5005 0449

Kanne Lei, gebiedswerker Dorpen Noord kanne.lei@leeuwarden.nl 06-1121 6474Terug naar het overzicht
© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic