Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Bericht geplaatst op: 10 januari 2018

Samenstelling bestuur
Tijdens het jaar 2017 zijn er geen wisselingen geweest binnen het bestuur. Het bestuur bestaat uit 4 leden: Wiebe Nieuwsma voorzitter, Coos Waringa secretaris, Joost Zoethout penningmeester en Taco Hoekstra algemeen lid.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2017 9 keer vergaderd. De voorjaarsvergadering is gehouden op maandag 3 april. De najaarsvergadering is gehouden op maandag 7 november.

Overleg met het gemeentebestuur
Op 14 maart was het laatste officiële overleg met het college. Onderwerpen waren: onze zorgen over de toekomst van de Skalm, de verkeersproblemen in het dorp, de toekomst van Stiens na 1 januari 2018, plaatsing van informatieborden en het sponseren van een AED kast.


Op 2 mei is gesproken met verschillende fracties over de subsidieverstrekkingen na de herindeling per 1 januari 2018.
Na de zomervakantie is overleg gestart met de nieuwe dorpencoördinator Martine Diephuis. Onze vragen over de toekomst van Stiens, de werkwijze van de gemeente Leeuwarden en vormen van overleg.


Diverse malen heeft het bestuur dorpenbijeenkomsten bezocht die georganiseerd werden door de Gemeente Leeuwarden Er werd informatie verstrekt over de bestaande subsidieregelingen binnen de gemeente Leeuwarden.


Op 11 september is een drukbezochte informatiebijeenkomst bezocht over de herinvulling van het gemeentehuis na 1 januari 2018.

Op 20 november was het laatste overleg met het college. Alle dorpsbelangen waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De Skalm
Ook in het jaar 2017 volgde PBS de ontwikkelingen binnen De Skalm met veel aandacht. Tijdens een gesprek met het voorlopige bestuur hebben wij onze zorgen uitgesproken. Op 16 maart heeft onze voorzitter gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadsvergadering van de gemeente.

Elfstedenwandeltocht
Op 26 mei was de jaarlijkse elfstedenwandeltocht. PBS heeft door een donatie het mogelijk gemaakt dat het muziekkorps Studio kon optreden op het kaatsveld.

Informatieborden langs de Spoardyk
Via het Documentatiecentrum Stiens is door PBS een aantal informatieborden geplaatst langs het nieuwe wandel- en fietspad. PBS vindt het belangrijk dat historische informatie over het dorp Stiens gezien kan worden door inwoners en toeristen. Op zaterdag 14 oktober was de officiële overdracht van de borden. Het bord bij de oude Spoorloods zal in een later stadium geplaatst worden in verband met bouwactiviteiten.

Najaarsvergadering maandag 7 november
Na de pauze vertelde Martine Diephuis over de vormen van overleg en de contacten binnen de gemeente Leeuwarden. Mevrouw van der Iest van Gemeente Leeuwarden kondigde de Grote Schoonmaakactie Stiens aan. De actie zal in maart 2018 plaatsvinden. In het najaar van 2017 is intensief contact met haar en haar collega’s geweest.

Verkeersproblematiek in Stiens
De verkeersproblemen aan de Wythústerwei zijn, mede op aandringen van PBS, drastisch aangepakt in 2017. Ook kwam er op ons verzoek een zebra bij de Jumbo supermarkt.

Vrijwilligers
Alle actieve vrijwilligers hebben rond de kerstdagen een attentie ontvangen als dank voor hun inzet.

Coos Waringa, secretarisTerug naar het overzicht
© 2018 - 2021 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic