Nieuws

Actuele berichten

Blijf op de hoogte, op deze pagina vind je onze actuele berichten.

Geplaatst op: 21 september 2020

Kappen zieke essen

Dit najaar en gedurende de wintermaanden zal de gemeente verspreid door Stiens een 9-tal zieke Essen kappen. Tevens worden een […]

Geplaatst op: 27 augustus 2020

Aanvragen dorpsbudget 2021

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens roept inwoners van Stiens op om aanvragen in te dienen voor een bijdrage uit […]

Geplaatst op: 30 juli 2020

Verzoek van onze penningmeester aan de leden

Leden die per bank hun lidmaatschap betalen: klik hierLeden die per incasso hun lidmaatschap betalen: klik hierLeden die contant hun […]

Geplaatst op: 9 juli 2020

Vernieuwing riolering Lutskedyk, Kakewei en Pyter Jurjenstrjitte

Klik hier om het informatieblad van de gemeente te lezen

Geplaatst op: 26 maart 2020

U bent niet alleen!

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu […]

Geplaatst op: 20 maart 2020

Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang Stiens gaat niet door

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de voorjaarsledenvergadering op 21 april a.s. niet door te laten […]

Geplaatst op: 3 februari 2020

Geluidsmeetnet Vliegbasis Leeuwarden

Op verzoek van Geert Verf (lid COVM Vliegbasis Leeuwarden) plaatsen wij de instructie voor het Geluidsmeetnet rondom de Vliegbasis. Het […]

Geplaatst op: 13 december 2019

Activiteiten van de Speeltuincommissie

Onze speeltuincommissie heeft niet stilgezeten! Op 1 augustus 2019 heeft de commissie het rapport “Speeltuinen Stiens – verleden, heden en […]

Geplaatst op: 7 december 2019

Notulen najaarsvergadering 2019

Lees hier de concept-notulen van de najaarsvergadering die op 19 november 2019 is gehouden.

Geplaatst op: 21 november 2019

De Nieuwe Skalm

Tijdens de najaarsvergadering van Plaatselijk Belang heeft wethouder Hein de Haan definitief de verhuizing van De Skalm naar het oude […]

© 2018 - 2020 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic