Nieuws

Actuele berichten

Blijf op de hoogte, op deze pagina vind je onze actuele berichten.

Volg ons ook op facebook: https://www.facebook.com/plaatselijkbelangstiens

Geplaatst op: 2 november 2020

van de bestuurstafel

Ons bestuurslid, Coos Waringa heeft onlangs aangegeven dat hij na 7 jaar zijn bestuursfunctie gaat neerleggen. Coos heeft zich met […]

Geplaatst op: 23 oktober 2020

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid binnen het […]

Geplaatst op: 6 oktober 2020

Asfalteringswerkzaamheden Stienzer Hegedyk

Van maandag 9 november t/m donderdag 24 december vinden er werkzaamheden plaats aan de Stienzer Hegedyk. De asfaltverharding van de […]

Geplaatst op: 5 oktober 2020

De “Karavaan van de Vriendschap” brengt een zonnetje in Stiens

Vrijdag 2 oktober was het Nationale Ouderendag, en in deze tijd van verregaande beperkingen voor veel ouderen, bezocht de Karavaan […]

Geplaatst op: 21 september 2020

Kappen zieke essen

Dit najaar en gedurende de wintermaanden zal de gemeente verspreid door Stiens een 9-tal zieke Essen kappen. Tevens worden een […]

Geplaatst op: 27 augustus 2020

Aanvragen dorpsbudget 2021

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens roept inwoners van Stiens op om aanvragen in te dienen voor een bijdrage uit […]

Geplaatst op: 30 juli 2020

Verzoek van onze penningmeester aan de leden

Leden die per bank hun lidmaatschap betalen: klik hierLeden die per incasso hun lidmaatschap betalen: klik hierLeden die contant hun […]

Geplaatst op: 9 juli 2020

Vernieuwing riolering Lutskedyk, Kakewei en Pyter Jurjenstrjitte

Klik hier om het informatieblad van de gemeente te lezen

Geplaatst op: 26 maart 2020

U bent niet alleen!

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu […]

Geplaatst op: 20 maart 2020

Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang Stiens gaat niet door

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de voorjaarsledenvergadering op 21 april a.s. niet door te laten […]

© 2018 - 2020 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic