Missie en visie

De vereniging Plaatselijk Belang Stiens zet zich in voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van wonen in het dorp Stiens. De vereniging behartigt de belangen van de dorpsbewoners; samen met de verenigingen en instellingen van ons dorp en de gemeente, zetten wij ons er voor in om bestaande initiatieven te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen en te stimuleren.

De vereniging treedt op als woordvoerder van de inwoners van Stiens richting Gemeente Leeuwarden: In de z.g. dorpsvisie zoals die naar de gemeente gepresenteerd wordt, houdt Plaatselijk Belang Stiens zich bezig met vele zaken die in ons dorp spelen.

Over alle onderwerpen die betrekking hebben op de inwoners van het dorp Stiens heeft Plaatselijk Belang Stiens overleg met de Gemeente Leeuwarden en met de verenigingen en instellingen van ons dorp. Op deze wijze is Plaatselijk Belang Stiens aanspreekpunt en intermediair en de activiteiten zijn dan ook veelomvattend. De vereniging zet zich onder meer in voor:

  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Verkeersbeleid en veiligheid
  • Infrastructuurs
  • Voorzieningen
  • Sport en recreatie
  • Cultuurhistorie
  • Groenvoorziening

Missie
Vereniging Plaatselijk Belang Stiens streeft naar het creëren van een goed leef-, woon- en werkklimaat voor alle inwoners van Stiens.

Visie
Vereniging Plaatselijk Belang Stiens gelooft dat als de leefbaarheid van Stiens bevorderd wordt, het gemeenschapsgevoel gestimuleerd wordt. Dit gemeenschapsgevoel zorgt ervoor dat Stienzers met veel genoegen in hun dorp leven, wonen en/of werken; niet alleen nu maar ook in de toekomst. Door samen te werken met verschillende partijen streeft de vereniging ernaar om Stiens nóg mooier en leefbaarder te maken, met een hoog voorzieningenniveau, optimale verkeersveiligheid en ruime gelegenheid voor sport en recreatie.

© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic