Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens bestaat uit vijf personen:

Voorzitter
Wiebe Nieuwsma
voorzitter@plaatselijkbelangstiens.nl

Secretaris
Henk Louwsma
secretaris@plaatselijkbelangstiens.nl
overig taakgebied: speeltuincommissie
Penningmeester
Geale Broersma
penningmeester@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Taco Hoekstra
taakgebied: groenvoorzieningen; contacten middenstand
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Tjeerd Visser
taakgebied: verkeerscommissie; sportzaken moderne media
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Beloning
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

© 2018 - 2021 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic