Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens bestaat uit zes personen:

Voorzitter
Wiebe Nieuwsma
voorzitter@plaatselijkbelangstiens.nl

Secretaris
Coos Waringa
secretaris@plaatstelijkbelangstiens.nl

Penningmeester
Geale Broersma
penningmeester@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Taco Hoekstra
taakgebied: groenvoorzieningen; contacten middenstand
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Tjeerd Visser
taakgebied: verkeerscommissie; sportzaken
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Henk Louwsma
taakgebied: speeltuincommissie; moderne media
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Beloning
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Door bestuurders gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging worden vergoed.

© 2018 - 2020 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic