Bestuur

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens bestaat uit acht personen:

Voorzitter
Wiebe Nieuwsma
voorzitter@plaatselijkbelangstiens.nl
overig taakgebied: contacten vliegbasis

Secretaris
Henk Louwsma
secretaris@plaatselijkbelangstiens.nl
overig taakgebied: speeltuincommissie

Penningmeester
Geale Broersma
penningmeester@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Renske Tjeerdsma
taakgebied: speeltuinen, klimaatadaptatie
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Jeltje Reitsma
taakgebied: communicatie
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Tjeerd Visser
taakgebied: sociale media, centrumvisie
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Bert Dwarshuis
taakgebied: verkeerszaken
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Bestuurslid
Richard Aldridge
taakgebied: repaircafé, wonen, contacten StEK
bestuur@plaatselijkbelangstiens.nl

Beloningsbeleid:
De bestuursleden van Plaatselijk Belang Stiens ontvangen geen honorering voor hun werk.

Conform een bestuursbesluit van 8 december 2021 ontvangen de bestuursleden een reële kostenvergoeding die niet hoger is dan €5,00 per uur en niet meer dan €180,00 per maand, met een maximum van € 1800 per jaar (peildatum 2021)

De bestuursleden kunnen, uitsluitend op een vrijwillige basis, afzien van het innen van deze kostenvergoeding en het bedrag schenken aan Plaatselijk Belang Stiens.

© 2018 - 2024 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic