Belangrijke adressen

Op zoek naar informatie?

Gemeente Leeuwarden
Heeft u vragen of opmerkingen aan de Gemeente Leeuwarden over openbare groenvoorzieningen, openbare verlichting, gemeentelijke eigendommen of andere zaken, dan kunt u de gemeente op verschillende manieren bereiken:

telefoon: 14058
e-mail: gemeente@leeuwarden.nl
website: www.leeuwarden.nl
facebook: www.facebook.com/gemeenteleeuwarden

Stienzer Energykoöperaasje
Het energieverbruik verlagen en de energie die nodig is duurzaam opwekken. Dat is ons streven. We stimuleren het verlagen van het verbruik door energiebesparende maatregelen zoals isolatie. De energie die we afnemen wordt duurzaam zelf opgewekt of wordt geleverd door Energie VanOns.
website: www.stienzer-ek.nl
e-mail:  info@stienzer-ek.nl

© 2018 - 2022 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic