Nieuws

Actuele berichten

Blijf op de hoogte, op deze pagina vind je onze actuele berichten.

Geplaatst op: 9 juli 2020

Vernieuwing riolering Lutskedyk, Kakewei en Pyter Jurjenstrjitte

Klik hier om het informatieblad van de gemeente te lezen

Geplaatst op: 26 maart 2020

U bent niet alleen!

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen afhankelijk van anderen. Vroeger was burenplicht, naastenliefde en saamhorigheid veel vanzelfsprekender dan nu. Nu […]

Geplaatst op: 24 maart 2020

Hoe ervaart u de klimaatverandering?

De Gemeente Leeuwarden en Hogeschool Van Hall Larenstein doen samen met een aantal andere gemeenten en hogescholen onderzoek naar de […]

Geplaatst op: 20 maart 2020

Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang Stiens gaat niet door

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de voorjaarsledenvergadering op 21 april a.s. niet door te laten […]

Geplaatst op: 3 februari 2020

Geluidsmeetnet Vliegbasis Leeuwarden

Op verzoek van Geert Verf (lid COVM Vliegbasis Leeuwarden) plaatsen wij de instructie voor het Geluidsmeetnet rondom de Vliegbasis. Het […]

Geplaatst op: 19 december 2019

Vrijwilligers Plaatselijk Belang Stiens: bedankt!

Het bestuur van Plaatselijk Belang Stiens wil alle vrijwilligers die zich dit jaar hebben ingezet hartelijk bedanken. Al diegenen die […]

Geplaatst op: 13 december 2019

Activiteiten van de Speeltuincommissie

Onze speeltuincommissie heeft niet stilgezeten! Op 1 augustus 2019 heeft de commissie het rapport “Speeltuinen Stiens – verleden, heden en […]

Geplaatst op: 7 december 2019

Notulen najaarsvergadering 2019

Lees hier de concept-notulen van de najaarsvergadering die op 19 november 2019 is gehouden.

Geplaatst op: 21 november 2019

De Nieuwe Skalm

Tijdens de najaarsvergadering van Plaatselijk Belang heeft wethouder Hein de Haan definitief de verhuizing van De Skalm naar het oude […]

Geplaatst op: 21 november 2019

Verslag voorjaarsvergadering 2019

Tijdens de najaarsvergadering is het verslag van 9 april 2019 door de leden goedgekeurd; u kunt het hier inzien.

© 2018 - 2020 Plaatselijk Belang Stiens - Website door Mediattic